SNIEGLENČIŲ KROSO VARŽYBOS,
SLIDŽIŲ KROSO VARŽYBOS

DALYVIO MOKESTIS / 10Lt./ moka, sportininkai nuo 18m.
Varžybos vyks vasario 16-17 d. Ignalinoje.
Dalyvių registracija – vasario 16 d. nuo 10.00-12.00,  
Amžiaus grupės:  iki 14m /  iki  2000m/, 14m- 18m / 1999-1996m./ , virš 18m./ 1995m.ir
vyresni //dalyvauja vaikinai ir merginos/
Sportininko vieta bus skaičiuojama pagal jo užimtą vietą amžiaus grupės rungties bendroje įskaitoje.
Įskaitai vykdyti reikia 4 įskaitos dalyvių.Organizatoriai pasilieka teisę apjungti amžiaus grupes, jei
vienoje grupėje nėra pakankamai dalyvių skaičiaus..
Distancija bus skelbiama varžybų dieną.
Kvalifikaciniai rezultatai skaičiuojami pagal kroso trasos įveikimo laiką.
Galutinis rezultatas skaičiuojamas finalinio starto vienu  metu startavusių dalyvių išsidėstymą
įveikus trasą , eiliškumo tvarka.Laimi tas, kuris kroso trasą įveikia pirmas iš startavusių grupės.
SNIEGLENČIŲ varžybų  dalyviai privalo dėvėti apsauginius šalmus, be šalmo nebus leista
startuoti.
ATSAKOMYBĖ -Dalyvavimas varžybose yra savanoriškas, savo rizika.Varžybų dalyviai patys
atsako už  inventoriaus saugumą.Nei organizatoriai , nei tarptautinės organizacijos , pagal kurių
taisykles vykdomos varžybos , nei rėmėjai nėra atsakingi esant bet kokiomis aplinkybėmis , už
bet kokį inventoriaus sugadinimą., praradimą, dalyvių sužalojimus varžybų ar pasiruošimo metu,
taip pat asmenims už  ir /ar įrangai su jomis susijusiai.
Varžybos vykdomos pagal Tarptautines Slidinėjimo Federacijos patvirtintas taisykles.


VARDINES PARAIŠKAS siųsti iki vasario 15d.. 24,00val. Vardines paraiškas prašome užpildyti internetu: http://snieglentes.go2kite.com/2013/02/registracija-i-snieglenciu-kroso.html

Galutinė registracija vasario 16 d.. iki 12val. Varžybų rengimo vietoje- sekretoriate.

Jei sportininkas neturi 18m. varžybose dalyvauja su  vienu iš tėvų  pasirašyta sutartimi:

Dalyvio sutartis 

Visi sportininkai privalo turėti  gydytojo leidimą dalyvauti varžybose / arba draudimą/

Tel.pasiteiravimui: +370 659 95829 Artūras Morauskas / Vyr.teisėjas/
                e-mail: benzas@go2kite.com


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą